9020 kilometer in het jaar 2011

De totaalstand van mijn kilometerteller is aan het eind van 2011 blijven steken op 51427 km. Dit betekent dat ik in 2011 een aantal van 9020 kilometer heb gefietst.

Ter vergelijking:

Jaar/provincie Jaarteller (in km) Km’s besteed aan provincie
2007: Noord-Brabant 8768 3966.85
2008: Limburg 10378 2927.86
2009: Flevoland + deel Gelderland 10226 1135.08 (304.89 + 830.19 )
2010: Rest Gelderland 9557 1992.32
2011: Groningen 9020 1011.55

We zien dus duidelijk een dalende lijn, maar dit hangt natuurlijk onder meer samen met de grootte van de reeds doorgefietste provincies.