9020 kilometer in het jaar 2011

De totaalstand van mijn kilometerteller is aan het eind van 2011 blijven steken op 51427 km. Dit betekent dat ik in 2011 een aantal van 9020 kilometer heb gefietst.

Ter vergelijking:

Jaar/provincieJaarteller (in km)Km’s besteed aan provincie
2007: Noord-Brabant87683966.85
2008: Limburg103782927.86
2009: Flevoland + deel Gelderland102261135.08 (304.89 + 830.19 )
2010: Rest Gelderland95571992.32
2011: Groningen90201011.55

We zien dus duidelijk een dalende lijn, maar dit hangt natuurlijk onder meer samen met de grootte van de reeds doorgefietste provincies.