Friese fietsdriedaagse in woord en beeld

De verslagen van de laatste drie Friese tochten staan nu online:

Over de Afsluitdijk naar Stavoren, Lemmer en meer (188 km, 30 nieuwe plaatsen)
Groningen – Heerenveen met Anna en Lucas (118 km, 17 nieuwe plaatsen)
Heerenveen – Pesse met Daan (122 km, 11 nieuwe plaatsen)

Friesland is nu voor 63 % voltooid! Het meeste ten zuiden van Harlingen – Leeuwarden – Drachten heb ik bezocht. De noordelijke contreien + Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen de komende maanden nog een bezoekje van mij verwachten.

20150822_162428