De voormalige gemeenten Zederik, Leerdam (beide ZH) en Vianen (Utrecht) zijn gefuseerd tot de nieuwe Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Zie ook https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1870936/coalitieakkoord-vijfheerenlanden-mensen-zijn-de-norm.html 

Dit betekent dus dat de reeds in 2013 voltooide provincie Utrecht opeens is uitgebreid, en de dit jaar door te fietsen provincie Zuid-Holland twee gemeenten kwijt is. Wat nu? Ik ga dit jaar de volledige gemeente Vijfheerenlanden (16 plaatsen) op de fiets bezoeken, inclusief de vier plaatsen van de voormalige gemeente Vianen. De gemeente valt weliswaar onder Utrecht, maar de twaalf plaatsen van de voormalige Zuid-Hollandse gemeenten kan ik natuurlijk niet laten voor wat ze zijn. De lijst van Utrecht is inmiddels uitgebreid en die van Zuid-Holland ook aangepast. Zuid-Holland telt volgens mijn lijst op dit moment 242 plaatsen. Die lijst is, zoals elk jaar, aan verandering onderhevig. Gaandeweg zullen er plaatsen bijkomen en afvallen, afhankelijk van hun al dan niet bestaande plaatsnaambordjes. De 16 van Vijfheerenlanden ga ik dus ook bezoeken, en die vinden we terug in de al oudere maar dus geüpdatete lijst van Utrecht. Echter, de kilometers en dorpequivalent van de tocht(en) besteed aan de nieuwe gemeente zullen volledig onder het fietsjaar van Zuid-Holland gaan vallen.

(Bron van de foto van dit bericht: https://www.plaatsengids.nl/vijfheerenlanden)