Erm heette oorspronkelijk Voorste Erm om het te onderscheiden van Achterste Erm.