Erm. Onnavolgbaar weer. En dat blijft zo als je etymologiebank erop naslaat: “Etymologie onbekend. Men heeft ten onrechte gedacht aan verband met os. harmo ‘hermelijn’ en aan een gesubstantiveerd bijvoeglijk naamwoord arm ‘armelijke nederzetting’. Gezien de reeds oude bewoning in Drenthe is het mogelijk Erm als een zeer oude, zogenaamde prehistorische naam op te vatten, maar de betekenis blijft onduidelijk.”

Ik maakte deze foto tijdens de vijfde tocht door Drenthe.