Net als Nieuw-Amsterdam ontleent dit plaatsje zijn naam aan een groep Amsterdammers die rond 1850 hier een stuk veengrond belegden.