Plaatsje bij Emmen. Plaatsengids.nl schrijft: “Het dorp Westenesch ligt binnen de bebouwde kom van Emmen en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Er staat alleen een plaatsnaambord met de eigen plaatsnaam komend vanuit de kern Emmen. Komend vanuit Noord-Sleen staat er alleen een blauw plaatsnaambord (kombord) Emmen. Hint: het lijkt ons wel zo netjes, en een kleine moeite, om hier een wit plaatsnaambordje Westenesch onder te monteren, opdat de voorbijganger ziet dat hij binnen de bebouwde kom van de stad Emmen dit dorp binnenkomt. Nota bene een beschermd dorpsgezicht, dat je op deze wijze mede toeristisch kunt profileren.”