Nuil is een buurtschapje ten noorden van Pesse. Met plaatsnaambord! Ik kwam hier tijdens “Het Pesser juk“.