Een veel te spannende foto voor een buurtschapje waar ik vrijwel niets van gezien heb. Maar er is een bordje! Ik kwam hier tijdens “Het Pesser juk“.