Het meisje van Yde. Eind 19e eeuw is er nabij Yde een lijk gevonden, waar honderd jaar later een nauwkeurige gezichtsreconstructie in is uitgevoerd. Meer weet ik er ook niet van. Over de naam Yde evenmin. De etymologiebank maakt gewag van een “onverklaarbare prehistorische naam”. Ik kwam hier tijdens de tweede Drentse tocht.