Frederiksoord is een dorpje in de gemeente Westerveld. Ik kwam hier tijdens een mooie tocht door West-Drenthe. Het was een veenkolonie: tweehonderd jaar geleden was er de Maatschappij van Weldadigheid die de gebieden hier ging ontginnen. De inwoners hier waren vrije kolonisten. De Maatschappij zorgde voor sociale voorzieningen voor de werknemers: school, rustoorden, kerken, winkels, en wordt gezien als de bakermat van de verzorgingsstaat.