Prachtig plaatsnaambord. Het ANWB-blauw is doordringend diep. Ik kwam hier tijdens “Het Pesser juk“.