Lhee is een dorpje in de gemeente Westerveld, vlakbij het Dwingelderveld. En ja, wat doet die h daar? De etymologiebank schiet te hulp, met enkele invoegingen mijnerzijds: “In Lhee is de h niet oorspronkelijk, zoals in Rhee [waar ik nog heen moet, BW]. Verband met germ. hlaiwa- ‘heuvel’ is op taalkundige gronden onmogelijk. Eerder dient gedacht te worden aan germ. hliþa- ‘helling’10. Een waternaam Lede→ lede ‘gegraven of vergraven waterloop (zie ook Leiden), is minder waarschijnlijk, omdat er geen waterloop is, tenzij men aanneemt, dat er een zuidelijke arm van de Dwingelderstroom is geweest, die later door het graven van de Nieuwe Sloot verdween. Naar http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/lhee#berkelplaatsnamen/.

Ik kwam hier tijdens “Het Pesser juk“.