2015: Friesland

 

In 2015 heb ik in Friesland gefietst! Het was de 9e provincie waarin ik alle dorpjes en steden op de fiets ging bezoeken. Ook heb ik de provinciale milieuorganisatie, de Friese Milieufederatie, met een mooi bedrag gesponsord. Het eindbedrag bedroeg maar liefst 1181 euro! Heel trots. De verslagen van alle Friese tochten komen op een aparte pagina te staan.

Hieronder staat de lijst met maar liefst 417 plaatsjes! Klik op een dorp om de foto van de plaats te zien met een kort verhaaltje; klik op de verkorte naam van de tocht om het verslag van de fietstocht te lezen waarin ik het desbetreffende dorpje heb behaald. “FR901″ betekent dus de 1e tocht door Friesland (de 9 slaat op het feit dat Friesland mijn 9e provincie is). Wederom hoeft de huidige gemeentelijke indeling niet te corresponderen met de indeling zoals deze hier is gepresenteerd; in de tussentijd zouden er gemeentelijke herindelingen kunnen hebben plaatsgegrepen. Ook ondervindt de lijst gedurende het jaar veranderingen vanwege de gehuchten en buurtschappen.

Achtkarspelen

DorpTocht
BuitenpostFR902
SurhuisterveenFR914
HarkemaFR914
KootstertilleFR902
TwijzelerheideFR902
StroobosFR902
DrogehamFR917
SurhuizumFR914
AugustinusgaFR914
GerkeskloosterFR902
BoelenslaanFR914
TwijzelFR902
De Laatste StuiverFR914

 

Ameland

DorpTocht
HollumFR921
NesFR920
BurenFR921
BallumFR921
KooiplaatsFR921

 

 Het Bildt

DorpTocht
Sint-AnnaparochieFR902
MinnertsgaFR902
Sint-JacobiparochieFR902
OudebildtzijlFR918
VrouwenparochieFR902
WesthoekFR918
Nij AltoenaeFR918
NieuwbildtzijlFR918
Zwarte Haan (Swarte Haen)FR918

 

Dantumadeel

DorpTocht
DamwoudeFR917
ZwaagwesteindeFR902
VeenwoudenFR902
BroeksterwoudeFR902
Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)FR919
RinsumageestFR917
WouterswoudeFR917
DriesumFR917
RoodkerkFR917
SijbrandahuisFR917

 

 De Friese Meren

DorpTocht
AkmarijpFR905
BakhuizenFR913
BalkFR913
BantegaFR916
BroekFR905
DelfstrahuizenFR904
EchtenFR908
EchtenerbrugFR904
EestergaFR913
ElahuizenFR913
GoingarijpFR905
HarichFR913
HaskerhorneFR908
IdskenhuizenFR908
JoureFR905
KolderwoldeFR913
LangweerFR908
LemmerFR913
MirnsFR913
NijehaskeFR905
NijemirdumFR913
OldeouwerFR905
Oosterzee-BurenFR908
Oosterzee-GietersebrugFR908
OudegaFR913
OudehaskeFR905
OudemirdumFR913
Ouwster-NijegaFR905
OuwsterhauleFR905
RijsFR913
RotstergaastFR904
RotsterhauleFR905
RottumFR904
RuigahuizenFR913
ScharsterbrugFR905
Sint-NicolaasgaFR908
SintjohannesgaFR905
SlotenFR913
SnikzwaagFR905
SondelFR913
TerherneFR905
TerkapleFR905
TjerkgaastFR913
VegelinsoordFR923
WijckelFR913

 

Dongeradeel

DorpTocht
DokkumFR919
HolwerdFR920
TernaardFR919
AnjumFR919
OosternijkerkFR919
MetslawierFR919
EeFR919
EngwierumFR919
HantumFR919
NiewierFR919
NesFR919
LioessensFR919
WierumFR919
PaesensFR919
ModdergatFR919
MorraFR919
BrantgumFR922
RaardFR917
HantumhuizenFR919
OostrumFR919
AalsumFR919
BornwirdFR919
HiaureFR919
FoudgumFR922
HantumeruitburenFR919
OostmahornFR919
WetsensFR919
JouswierFR919
WaaxensFR922

 

Ferwerderadeel

DorpTocht
HallumFR920
FerwerdFR920
MarrumFR920
BirdaardFR917
BlijeFR920
WanswerdFR917
ReitsumFR917
HogebeintumFR920
GenumFR917
LichtaardFR922
JislumFR917
JanumFR917
BartlehiemFR917

 
Franekeradeel

DorpTocht
FranekerFR909
SexbierumFR902
TzummarumFR902
Tzum (Tsjom)FR918
AchlumFR911
OosterbierumFR902
RiedFR909
DongjumFR918
PeinsFR909
HerbaijumFR911
HitzumFR911
PietersbierumFR902
SchalsumFR909
ZweinsFR909 
FirdgumFR902
BoerFR918
Klooster-LidlumFR902
KoehoolFR918
LutjelollumFR918

Harlingen

DorpTocht
HarlingenFR902
MidlumFR902
WijnaldumFR902

 

Heerenveen

DorpTocht
HeerenveenFR901
JubbegaFR914
AkkrumFR901
De KnijpeFR904
NesFR901
OranjewoudFR904
OudeschootFR905
OudehorneFR916
NieuwehorneFR904
OldeboornFR901
HoornsterzwaagFR914
TjalleberdFR901
MildamFR905
KatlijkFR904
BontebokFR904
LuinjeberdFR901
TerbandFR905
GerslootFR901
NieuweschootFR904
NieuwebrugFR905
HaskerdijkenFR905

 Kollumerland en Nieuwkruisland

DorpTocht
KollumFR914
KollumerzwaagFR917
OudwoudeFR917
WestergeestFR917
ZwagerboschFR902
BurumFR919
MunnekezijlFR919
Kollumerpomp (De Pomp)FR919
WarfstermolenFR919
VeenkloosterFR917

 

Leeuwarden

DorpTocht
LeeuwardenFR901
GrouwFR910
GoutumFR901
WargaFR910
IrnsumFR901
WirdumFR910
RoordahuizenFR901
WartenaFR910
WijtgaardFR901
LekkumFR902
SnakkerburenFR917
MiedumFR902
HempensFR917
IdaardFR910
FriensFR910
SwichumFR910
WarstiensFR910
EagumFR910
TeernsFR917

 

Leeuwarderadeel

DorpTocht
StiensFR902
BritsumFR902
CornjumFR902
HijumFR902
Oude LeijeFR902
JelsumFR902
FinkumFR902

 

Littenseradiel

DorpTocht
WommelsFR906
MantgumFR909
WinsumFR909
Oosterend (Easterein)FR906
WeidumFR926
Welsrijp (Wjelsryp)FR909
Oosterlittens (Easterlittens)FR926
Bozum (Boazum)FR926
Oosterwierum (Easterwierrum)FR909
Jorwerd (Jorwert)FR909
Hijlaard (Hilaard)FR909
SpannumFR909
Wieuwerd (Wiuwert)FR926
ItensFR906
Kubaard (Kûbaard)FR906
BaardFR909
RoodhuisFR926
JellumFR926
Britswerd (Britswert)FR926
RienFR906
HidaardFR909
Beers (Bears)FR926
Baijum (Baaium)FR909
Huins (Húns)FR909
Waaxens (Waaksens)FR906
Lutkewierum (Lytsewierrum)FR906
Hennaard (Hinnaard)FR909
Edens (Iens)FR909
Lions (Leons)FR909

 

Menaldumadeel

DorpTocht
Dronrijp (Dronryp)FR909
Menaldum (Menaam)FR909
Berlikum (Berltsum)FR902
Marssum (Marsum)FR909
RitsumazijlFR909
DeinumFR909
Beetgumermolen (Bitgummole)FR918
Beetgum (Bitgum)FR918
BoksumFR909
Engelum (Ingelum)FR918
WierFR902
Schingen (Skingen)FR918
BlessumFR926
SlappeterpFR909

 

Ooststellingwerf

DorpTocht
OosterwoldeFR915
AppelschaFR915
HaulerwijkFR916
DonkerbroekFR914
OldeberkoopFR904
MakkingaFR915
WaskemeerFR916
ElslooFR915
HauleFR916
FochtelooFR915
RavenswoudFR915
LangedijkeFR915
NijeberkoopFR915

 

Opsterland

DorpTocht
Gorredijk (De Gordyk)FR914
BakkeveenFR916
Ureterp (Oerterp)FR914
Beetsterzwaag (Beetsterswaech) *gemeentehuisFR916
Wijnjewoude (Wynjewâld)FR914
Nij BeetsFR916
TijnjeFR901
LippenhuizenFR916
LangezwaagFR904
TerwispelFR916
Frieschepalen (Fryske Peallen)FR914
Siegerswoude (Sigerswâld)FR914
Hemrik (De Himrik)FR916
Luxwoude (Lúkswâld)FR923
JonkerslânFR904
OlterterpFR916

Schiermonnikoog

DorpTocht
SchiermonnikoogFR925

Smallingerland

DorpTocht
DrachtenFR917
Oudega (Aldegea)FR917
Opeinde (De Pein)FR917
BoornbergumFR916
RottevalleFR917
Drachtstercompagnie (Drachtsterkompenije)FR914
HoutigehageFR914
De WilgenFR916
NijegaFR917
De TikeFR917
De VeenhoopFR916
KortehemmenFR916
GoëngahuizenFR916
Smalle EeFR916

 

Súdwest-Fryslân

DorpTocht
AbbegaFR903
AllingawierFR911
ArumFR906
BlauwhuisFR903
BolswardFR911
BurgwerdFR923
CornwerdFR913
DedgumFR911
DeersumFR909
ExmorraFR911
FerwoudeFR903
FolsgareFR903
GaastFR903
GaastmeerFR903 
GauwFR906
FollegaFR913
GoëngaFR906
GreonterpFR903
HartwerdFR909
HeegFR913
HemelumFR913
HichtumFR923
HieslumFR911
HindeloopenFR903
HommertsFR913
IdsegahuizumFR903
IJlst (Drylts)FR903
IJsbrechtum (Ysbrechtum)FR903
Heidenschap (It Heidenskip)FR903
JutrijpFR913
KimswerdFR911
KornwerderzandFR906
KoudumFR903
LoëngaFR906
LOLLUMFR906
LongerhouwFR906
MakkumFR903
MolkwerumFR913
NijezijlFR903
NijhuizumFR913
NijlandFR909
OffingawierFR910
OosthemFR903 
OsingahuizenFR913
OppenhuizenFR908
OudegaFR903
ParregaFR911
PiaamFR903
PingjumFR906
PoppingawierFR910
RauwerdFR910
ScharnegoutumFR906
SchettensFR906
SchraardFR906
SijbrandaburenFR910
SneekFR903
StavorenFR913
TerzoolFR910
TirnsFR909
TjalhuizumFR903
TjerkwerdFR911
UitwellingergaFR908
WarnsFR913
WesthemFR903
WitmarsumFR906
WolsumFR903
WonsFR903
WorkumFR903
WoudsendFR913
YpecolsgaFR913
ZurichFR903

Terschelling

DorpTocht
West-TerschellingFR924
West aan ZeeFR924
MidslandFR924
Midsland aan ZeeFR924
FormerumFR924
LanderumFR924
HoornFR924
LiesFR924
OosterendFR924
KaardFR924
HeeFR924
BaaiduinenFR924
KinnumFR924
StriepFR924
Midsland-NoordFR924

 

Tietjerksteradeel

DorpTocht
Bergum (Burgum)FR902
QuatrebrasFR919
Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)FR902
Hardegarijp (Hurdegaryp)FR902
Giekerk (Gytsjerk)FR902
Noordbergum (Noardburgum)FR902
Garijp (Garyp)FR917
Oenkerk (Oentsjerk)FR902
Oostermeer (Eastermar)FR917
Tietjerk (Tytsjerk)FR902
Suameer (Sumar)FR919
Eestrum (Jistrum)FR902
Rijperkerk (Ryptsjerk)FR902
Molenend (Mûnein)FR917
Suawoude (Suwâld)FR917
Oudkerk (Aldtsjerk)FR917
Eernewoude (Earnewâld)FR917
Wijns (Wyns)FR902

 

Vlieland

DorpTocht
Oost-VlielandFR912

 

Weststellingwerf

DorpTocht
WolvegaFR904
NoordwoldeFR904
SteggerdaFR904
OldeholtpadeFR907
BoijlFR915
De BlesseFR904
OosterstreekFR916
NijeholtpadeFR915
ScherpenzeelFR916
MunnekeburenFR904
De HoeveFR904
Ter IdzardFR915
ZandhuizenFR904
LangelilleFR904
SonnegaFR904
OldelamerFR904
VinkegaFR904
OldetrijneFR904 
NijeholtwoldeFR904
NijelamerFR904
OldeholtwoldeFR916
NijetrijneFR916
PepergaFR904
SlijkenburgFR916