EchtenerbrugEen dorpje ten zuidoosten van het Tjeukemeer. Het vormt samen met Delfstrahuizen één woonkern.