VegelinsoordAlleen de foto gemaakt en toen naar Joure gefietst!