TerbandFoto gemaakt en omgekeerd. Sorry Terband! Ik kwam onder meer hier tijdens de tocht Joure en omstreken.