St. AnnaparochieSint Annaparochie is de hoofdplaats van de gemeente het Bildt. Deze gemeente ligt in een van de oudste polders van Nederland. Bildt komt van ´opgebild´, wat ´opgeslibd´ betekent. Men zegt hier dus niet ´ik ben in het Bildt´, maar ´ik ben op het Bildt´. Ik kwam hier onder meer tijdens de tocht van Groningen naar Harlingen.