Triemen was een buurtschap. De bewoners wilden echter graag dat de dorpsstatus aan Triemen werd toegekend. Zo geschiedde in 1940. Ik maakte deze foto tijdens een tocht voor OVN.