Dit plaatsnaam bord roept natuurlijk gelijk vragen op! Sinds 2014 valt Jirnsum, of Irnsum in goed Nederlands, onder de gemeente Leeuwarden en is de voormalige gemeente Boarnsterhim opgeheven. Misschien was niet iedereen in het dorp er daarmee eens en is dit bordje bewaard gebleven. Ik kan dat wel waarderen! Ik kwam hier tijdens de debuuttocht van Friesland.