Bonkwert, 1 2 3 4! Het is een gehucht bij Spannum in de gemeente Waadhoeke. Voorheen Littenseradiel.