EasterlittensOosterlittens is een klein dorpje. Weet niet meer precies wat hier is. In ieder geval wel een prachtig plaatsnaambord! Ik kwam hier tijdens de apotheose van Friesland!