Jeth is een buurtschap bij Britswert, gemeente Zuidwest-Friesland. Mooi.