Blesdijke is een dorp! Het heeft een wit bord, dat staat enkele kilometers terug, ook aan deze weg. Maar dus ook een blauw kombord.