Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik me niets van het dorp Noordijk kan herinneren. Wel is het gelegen in een prachtige gemeente (Berkelland), die op haar beurt weer in een schitterende regio ligt: de Achterhoek.