De Valk! Officieel een buurtschap. Het heeft verspreide landelijke bebouwing en geen echte kern of centrum. Wel een eigen kerk. En een blauw kombord.