Veel mooier wordt het niet, wat toponymie betreft. Drie! Deze witte bordjes van dit buurtschapje staan er pas sinds 2013. ‘Drie’ verwijst waarschijnlijk naar drie huizen.