7 kilometer ten zuidoosten van Ermelo ligt het agrarische Speuld. Het is erg mooi hier.