Één van de vreemdste plaatsnaamborden. Groen! En p.b. staat voor plaatselijk belang, een belangengroep die ervoor heeft geijverd dit bord realiteit te maken.