Zeer merkwaardige plaatsnaam! Warm. Vlakbij Warm liggen nog Ziek en Rafelder, in deze stijl. Qua plaatsnaambord.