Persingen is officieel een dorp in de gemeente Berg en Dal. Eerst gemeente Ooij en Persingen (tot begin 19e eeuw), daarna gemeente Ubbergen, sinds 2015 Berg en Dal. Een heuse plaatsnaambordrel is Persingen ten deel gevallen. Hoewel het bekend staat als ‘Kleinste dorp van Nederland’, kwamen er pas in 2011 voor het eerst plaatsnaambordjes. De blauwe borden die er toen stonden, hebben er maar een week gestaan. Blijkbaar voldeed Persingen toch niet aan de criteria voor ‘bebouwde kom’. Daarna kwamen er witte borden, en sinds een jaar of zes staan deze bruine borden er.