Noordlaren is één van de 4 dorpjes die tot de gemeente Haren behoren.