Frederik Adolf Beins was van 1922 tot 1946 burgemeester van de Groninger gemeente Vlagtwedde. Hij weigerde in die tijd hulp te bieden aan Duitse vluchtelingen die uit de concentratiekampen waren ontsnapt en de grens over waren gestoken. Dit leidde destijds tot grote ophef bij de communistische beweging die in Groningen invloedrijk was. In 2013 is door een lokale PvdA-politicus geijverd om tot plaatsnaamverandering over te gaan en dus ook dit bordje weg te halen. Het mocht niet baten. Thans is ‘BB-dorp’ een wijk van Ter Apel, maar er is dus nog wel een apart wit bordje van dit buurtschapje met zo’n 150 inwoners. Ik maakte deze foto in 2011, het jaar-Groningen. In Noord-Holland heb je overigens ‘Beinsdorp’, en dat betekent zoiets als ‘dorp van Ben, Beijn’