Rasquert is een dorpje in het noorden van de gemeente Winsum. Het heeft net als Usquert het aparte suffix -quert of -squert. Wat dit betekent is mij nog niet duidelijk.