Heijen is een weinig enerverend tegen Gennep aangegroeid dorpje.