Buurtschapje in het prachtige Heuvelland. De naam betekent waarschijnlijk ‘nederzetting toebehorend aan Boto’.