Je kan een plaatsnaambord ook gewoon zo prompt aan een lantaarnpaal vastmaken, zoals hier bij Reijmerstok het geval is.