Stokhem is een gehuchtje vlakbij Wijlre. Het veel in Nederland voorkomende achtervoegsel -hem gaat terug op heim, dat plaats of (t)huis betekent.