Stokhem is een gehuchtje vlakbij Wijlre, maar wel met blauw bord! Het veel in Nederland voorkomende achtervoegsel -hem gaat terug op heim, dat plaats, woning of plek betekent. Stok betekent zoiets als ‘boomstam’.