Het dorpje Weert in Zuid-Limburg kent een deel buiten bebouwde kom en een deel binnen bebouwde kom (blauw bord).