Swier is eigenlijk gewoon een gehucht in de gemeente Nuth, maar het blauwe bordje heeft mij doen besluiten hem toch maar in de lijst op te nemen, ook al tellen gehuchten eigenlijk niet mee.