Een geweldige naam voor een dorpje toch! Etymologisch onderzoek wijst uit dat vroeger de families Stamper en Stouter hier de lakens uitdeelden en het achtervoegsel -gat duidt op de monding van kreek, een kleine watergeul veroorzaakt door bijvoorbeeld een dijkdoorbraak. Het dorp zelf is klein en niet zo boeiend.