Oploo: een bos op een hoger gelegen plaats. Ongeveer 3 kilometer ten westen van Oploo ligt het door mij fel begeerde Sint Anthonisbos, waar ik doorheen fietste tijdens de tocht van Eindhoven naar Ooij.