Foto gemaakt en weer omgekeerd naar de boot naar Texel! Dit tijdens OVN.