Heerlijk, dit oude lettertype op het plaatsnaambord! Dat fellere blauw aan de onderkant is dan weer foeilelijk.