Lutjebroek is een kleine kern in een moerassig gebied (een “broek”). Vergelijk Lutjegast. Lutjebroek is gelegen binnen de gemeente Stede Broec.