Santpoord-Noord is een dorpje ten noorden van Haarlem. Altijd gezellig!

Voor het zuidelijke gedeelte is er ook een bord. Ik tel deze delen samen als één dorp: