Deulder of Dulder. Wit bordje langs een doorgaande weg is te verklaren door verspreide lintbebouwing van het buurtschap: er is geen bebouwde kom.