Glane-Beekhoek is een buurtschapje dat tot de gemeente Losser behoort. Ik heb er geen heldhaftige daden verricht.