Herxen is een buurtschapje aan de IJssel met een blauw plaatsnaambord. Daar is niets gelogen aan.