Het gedeelte van Beerze dat buiten de bebouwde kom ligt, kent een wit plaatsnaambord. Die neem ik hier apart op, omdat ik dat leuk vind.